Pszenica ozima

Należy nie tylko do najważniejszych zbóż, ale w ogóle do najważniejszych roślin uprawianych w Polsce. O jakiej roślinie mowa? Jest to oczywiście pszenica ozima. Zboże to występuje w Polsce w bardzo wielu odmianach. Jest jednak bardzo wymagająca i aby uprawa była opłacalna należy poznać jej wymagania oraz warunki wymagane do prawidłowej uprawy.

Zboże wcale nie takie proste w uprawie

Pomimo ogólnie dużych wymogów nasiona pszenicy ozimej są dość tolerancyjne jeśli chodzi o glebę na której są wysiewane. Za najlepsze do jej uprawy uchodzą gleby mające zdolność akumulacji wody oraz bogate w próchnicę. Pszenica ozima może być oczywiście wysiewana także na gorszych glebach. Wtedy jednak jej zbiory są mniejsze. Trzeba też liczyć się z koniecznością jej nawożenia.

Znacznie przedplonów i prawidłowego pH

Prawidłowo dobrane przedplony również mają duże znaczenie w przypadku uprawy tego zboża. Nasiona pszenicy ozimej najlepiej wyrastają gdy przed plonem jest rzepak oraz rośliny bobowate, za dobre przedplony uważa się też ziemniaki i buraki cukrowe.

Pszenica ozima https://nasionawronkowski.pl/pszenica-ozima/ zdecydowanie nie powinna być wysiewana po innych zbożach, w tym po sobie samej, może wtedy bowiem dojść do jej zakażenia chorobotwórczymi patogenami. Jeśli tego typu uprawa jest jednak z jakiegoś względu konieczna do siewu trzeba koniecznie wybrać nasiona pszenicy ozimej dedykowane do upraw w monokulturze.

Takie ziarna mają bowiem wysoką odporność na patogeny. Pszenica ozima jest czuła na wartość pH gleby. Najlepiej rośnie jeśli gleba posiada odczyn pomiędzy 5,5 a 7,5. Wyrośnie ona również na glebach kwaśniejszych, jednak w takiej sytuacji trzeba je zdecydowanie poddać zabiegowi wapnowania (wapnem palonym, wapnem węglanowym lub dolomitem).

Inne ważne czynniki przy uprawie pszenicy ozimej

Nasiona pszenicy ozimej, jeśli oczekujemy od nich dużego plonu, zdecydowanie muszą być nawożone. Są bowiem bardzo czułe na niedobory składników odżywczych, szczególnie azoty. Nawożenie pszenicy ozimej prowadzić należy, gdy temperatura otoczenia przekroczy 8°C w odniesieniu dobowym. O tym czy pszenica ozima dobrze obrodzi decydują też czynniki takie jak region uprawy, termin siewu, zimnotrwałość gatunku, podatność na grzyby.