Możemy zauważyć jak powoli świat internetu i jego rozwiązania wypierają
klasyczne wersje. Jako konsumenci zauważamy, że rozwiązania cyfrowe są
po prostu nie tylko lepsze, ale i szybsze oraz tańsze. Nie mamy więc
żadnego oporu by z nich korzystać.

Cyfryzacja dotyka wielu dziedzin
naszego życia- także zakupów leków. Już dzisiaj powstaje bardzo dużo
aptek internetowych. Ich asortyment jest bardzo szeroki, a ceny można
określić jako niskie. Klienci chętnie z nich korzystają widząc jakie
możliwości one dają.

Czy jednak wyprą one apteki stacjonarne? Wydaje
się, że nie. To po prostu inna, nowoczesna forma zakupów. Apteki
internetowe
i stacjonarne spokojnie mogą ze sobą wspólnie funkcjonować
nie wchodząc przy tym sobie w drogę.