Autoklawy to urządzenia służące do sterylizacji przedmiotów, narzędzi
lub biżuterii. Najczęściej spotykane są w gabinetach lekarskich i
stomatologicznych, gdzie bardzo ważne jest używanie wysterylizowanych
przyrządów.

Ludzki organizm posiada delikatną florę bakteryjną,
charakterystyczną dla danej jednostki. Każde jej naruszenie poprzez obce
drobnoustroje i mikroorganizmy może spowodować zakażenie, a w efekcie
poważne konsekwencje zdrowotne.

Warto również wspomnieć, że autoklawy
można również spotkać w salonach kosmetycznych i salonach piercingu.
Ponieważ w takich miejscach, w celach upiększających oraz przy
przekłuciach naruszany jest naskórek, szczególnie ważna jest sterylność,
pozwalająca na zachowanie bezpieczeństwa.